ปฏิหาริย์ เฟี้ยว์ฟ้าว เห็นราหูทรงนาคกับตา โผล่เป็นครั้งที่ 3

ล่าสุดได้รับรายงานว่า  เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้ ได้ออกมาเปิดภาพถ่ายราหู ช่วงคืนที่ (27 พ.ค. 64) ณ สำนักปฏิบัติธรรมเทพประทานพรโพธิสัตว์ ต. น้ำแพร่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ โดยเธอเผยว่า ปรากฏให้เห็น เป็นครั้งที่ 3 โดยตามความเชื่อของคนโบราณได้ออกมากล่าวว่า

“#เฟี้ยว์ฟ้าว อิม #อัศจรรย์!! หรือ ปาฏิหาริย์!! ถ่ายรูปติด กัลยาณมิตรทักมาขอรูป อิม เยอะมากๆ อิม ยกรูปที่ถ่ายติด…ให้กัลยาณมิตรเน้อ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้เพียรดี และกับความเชื่อ ครั้งนี้ อิม ได้เห็นราหูกับตาเป็นครั้งที่ 3 ครั้งนี้คือ ได้เห็น#พระราหูทรงนาค ที่กำลัง เลื่อยผ่านเคลื่อนมา อมพระจันทร์”

Sponsored Ad
“ในคำโบร่ำโบราณนั้นมีจริง ยิ่งต้อง เพียรดี ยิ่งต้อง จิตดี ยิ่งต้องสร้างกุศลผลบุญ ในความเชื่อที่มีสมัยโบราณ พระราหู มีหลายปรางแตกต่างกันไป มีปรางทรงครุท , มีปรางทรงนาค ฤทธิ์ที่แผลงจึงเป็นไปตามปรางที่เสด็จมาปรากฎตัว ซึ่งในครั้งนี้ มีเรื่องราวการล้างเกิดขึ้นมากมาย ปี 64 นี้ จึงเสด็จมา เป็น พระราหู#ปรางราหูทรงนาค”

“เพื่อมาประคองผู้ที่มีจิตดีตามคำโบราณ ได้ให้ไว้ ผู้ที่จิตดี จิตดี จึงจะประคองได้ เพราะ พระราหู เป็นองค์ที่จริงจัง และทำจริง และเลือกที่จะประทานพร ให้กับผู้ที่จิตดีเท่านั้นเน้อ.. อิม เป็นคนหนึ่งที่เชื่อคำโบร่ำโบราณ จึงอยากยิ่งต้องเพียรดี จิตดี สวดมนตร์ให้บ่อย และแผ่เมตตาให้สม่ำเสมอ”

“จึงขอนำรูปนี้ฝากไว้ ปาฏิหาริย์!!! ที่ถ่ายรูปติดนี้ให้มีกำลังใจกับกัลยาณมิตรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ คิดดี จิตดี สวดมนตร์ แผ่เมตตาดีนักแล สไลด์รูปในนี้ ^^ เก็บไว้ได้เน้อ ลักษณะเต็มพระราหูทรงนาค กัลยาณมิตรจะได้มีกำลังใจ เปรียบดัง = #ฟ้าหลังฝน #ย่อมงดงาม และ (คาดว่า สิ้นปีนี้ สิ่งต่างๆจะดี เพราะเสด็จมาช่วยให้ผู้จิตดีให้ดีต่อไป ละจะพบเหมือน….#ฟ้าหลังฝน)”

ข้อมูล @feawfoaw เรียบเรียง kaazip